هشتصد و سیزده

 

           با تقدیم یک سبد گل لاله

                    بسم ربّ الّشهدا

   شهید ....   .....

   محل شهادت :  در عملیات والفجر هشت

   قسمتی از وصیت نامه شهید :

   همگی با هم عهد و پیمان ببندیم

   که دگر دست از فرمانش بر نخواهیم داشت

   و دگر امانت اش را به روی زمین نخواهیم گذاشت

   و دیگر از مسیر و راهش

   که به خودش ملحق میشود سر پیچی نخواهیم کرد


  

/ 0 نظر / 5 بازدید