دو

خوشا آنان که از پیمانه حق                    شراب عشق نوشیدند و رفتند

خوشا آنان که در این دار فانی                 به دین مصطفی (ص) بودند و رفتند

/ 0 نظر / 3 بازدید