هشتصد و بیست و هشت

 

          با تقدیم یک دسته گل زیبا

                      بسم ربّ الّشهدا

   سردار رشید اسلام ...   .....

   فرمانده گردان ....     لشکر ......

   محل شهادت : شلمچه - عملیات کربلای پنج

   هیهات مصیبتی است تنها ماندن

   هنگام وصل همرهان جا ماندن

   سخت است زمان هجرت هم قفسان

   مشهدت قفل شدن ز ره  وا ماندن

   تیغ بارد اگر آنجا که بود جلوه دوست

   تن ندادن .... به در دم حنجر عجب است

   عاشقان را سر شوریده به پیکر عجب است

   دادن سر نه عجب داشتن سر عجب است

 

/ 0 نظر / 7 بازدید