سی و پنج

بعد از پر پر شدنت ای گل زیبا چه کنم     من به داغ تو جوان مرده بدنیا چه کنم

بهر هر درد دوایی است مگر داغ جوان     من بدردی که بر او نیست مداوا چه کنم

صبح تا شام شده ورد زبانم .......        چون ز یادم نرود آن قد رعنا چه کنم

/ 0 نظر / 4 بازدید