هشتصد و هفده

 

            با تقدیم یک سبد گل لاله

              بسم ربّ الّشهدا و الّصدیقین

                    هیهات من الّذلة

   سردار رشید اسلام  ....   .....

   آنان که غمت به جان خریدند حسین (ع)

   یکپارجه دل از جهان بریدند حسین (ع)

             افسوس که خونین کفنان ایران

             جان دادن و کربلا ندیدند حسین (ع)

   خواهم که در این میکده گمنام بمیرم

   گمنام سفر کرده و گمنام بمیرم    .    شعر از شهید

 

/ 0 نظر / 9 بازدید