هشتصد و نوزده

 

           با تقدیم یک سبد گل شقایق

                     بسم ربّ الّشهدا

   شهید ....  ....

   این مزار سرداری است که

   به بلندای پر برف کردستان

   با بیرقی سبز و افراشته مردانگی را فریاد کرد

   آنجاکه (آن زمان) به جرم مسلمانی آدم می کشند

   سردار را جوان یافتم ، سلحشور

   که او هم (آن زمان) جرم مسلمانی داشت

   ساکنان کویر این مردمان سینه سوخته

   سردار را همدردی یافتند که دلی سوخته تر داشت

   در پهن دشت جنوب بسیجیان دلداده

   سردار را ساقی و هم ساغر دیدند

   پهنه عملیات او شرق و غرب و جنوب و ... بود

/ 0 نظر / 6 بازدید