بیست و سه

شعری از یک شهید روی مزار خودش :

بگو بر یار همرزمت که ای دوست       

   اگر خواهی نشینی درب کویش             چو مستان راه دنیا را رها کن                

 اگر چرخ زمانه بی وفا شد                  تو بر معشوق عهدت را وفا کن           

 بشو با آب توبه جان خود را                سپس جان را تو تسلیم خدا کن

بشین بر باغ حاجت تا دم صبح             برای غنچه پر پر دعا کن

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید