شصت و هفت

چون تو کس هرگز سرافرازم نکرد                  وندرین آشوب جانبازی نکرد

از تباهی تا جهان تاریک شد                     جنگ با اهریمنان نزدیک شد

حقّ چو می آید به استقبال تو                    کربلا شد کعبه آمال تو

/ 0 نظر / 3 بازدید