هشتصد و نه

 

             با تقدیم یک سبد گل رز

                   بسم ربّ الّشهدا

   گروهبان یکم وظیفه شهید ...  ...

   محل شهادت : جزیره مجنون

   آن گل که هوای عاشقی در سر داشت

               در مزرع دل نهال جانبازی کاشت

   تا در سفر عشق به محبوب رسید

              بر خاست و در سرای خون پای گذاشت

/ 0 نظر / 6 بازدید