پانزده

تنها نه در نگارش سوگت قلم خجل       

هستند آه و اشک و دل و درد و غم خجل

                                      در شرح ماجرای غم انگیزت ای شهید

                                      دفتر خجل صحیفه و فکر و قلم خجل

/ 0 نظر / 3 بازدید