هشتصد و سی و سه

 

            با تقدیم یک سبد گل شب بو

                     بسم ربّ الّشهدا

   سرگذشت مقلدان خمینی چیزی جز شهادت نیست

    (شهید بهشتی)

   سردار شهید ...   .....     جانباز شیمیایی

   پرواز : اردیبهشت نود و دو


 

  

/ 0 نظر / 7 بازدید