هشتصد و چهل و دو

 

 

         با تقدیم یک سبد گل شب بو

                     بسم ربّ الّشهدا

   شهید ....   .....

   من چو از خاک لحد لاله صفت برخیزم

                     داغ سودای توام سرّ سویدا باشد

 

/ 0 نظر / 9 بازدید